Νέα - Ανακοινώσεις

26/01/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Έναρξη εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης: 01.04.2017

Λήξη εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης: 30.09.2017

Σας ενημερώνουμε πως μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα επιδοτηθούν για το εν λόγω εξάμηνο πρακτικής οι ακόλουθες θέσεις ανά Τμήμα:

  • Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου: 15 θέσεις
  • Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: 15 θέσεις
  • Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών: 20 θέσεις
  • Τμήμα Νοσηλευτικής: 25 θέσεις
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: 30 θέσεις
  • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: 30 θέσεις
  • Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ & Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 41 θέσεις
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ: 10 θέσεις
  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 25θέσεις

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην περίπτωση που σε κάποιο Τμήμα δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αυτές θα καλυφθούν από εμπρόθεσμες αιτήσεις φοιτητών των άλλων Τμημάτων.

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων