Νέα - Ανακοινώσεις

22/02/2017

ΝΕΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 8/20-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών, μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εφόσον παρακολουθήσουν με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ανάλογα με την κατεύθυνση, στα οποία θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητος της κατεύθυνσης που ανήκουν.

Κάθε φοιτητής προκειμένου να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να επιτύχει σε σαράντα μαθήματα (210 διδακτικές μονάδες), να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία (20 διδακτικές μονάδες και να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση (10 διδακτικές μονάδες). Να συγκεντρώσει δηλαδή τουλάχιστον 240  διδακτικές μονάδες.

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων