Νέα - Ανακοινώσεις

25/09/2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ ΑΜΘ προσφέρει στους φοιτητές του και στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών (Identity Management), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό ΔιαδίκτυοGUnet.

 

P Με τις υπηρεσίες αυτές παρέχονται αυτόματοι και  ασφαλείς μηχανισμοί πρόσβασης σε ιδρυματικές και διιδρυματικές υπηρεσίες, όπως ΑΠΕΛΛΑ, ακαδημαϊκή ταυτότητα, Εύδοξος, ηλεκτρονική γραμματεία, eclass κ.λπ, αξιοποιώντας την ομοσπονδιακή Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) του ΕΔΕΤ. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε άμεσα τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας επισκεπτόμενοι το site https://uregister.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, όπου θα ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης, διατηρώντας το υφιστάμενο username σας.

 

Με τα νέα αυτά στοιχεία θα έχετε πρόσβαση στις ιδρυματικές και ομοσπονδιακές ακαδημαϊκές υπηρεσίες από τις 2 Οκτωβρίου 2017 και μεταγενέστερα. Μέχρι τότε η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες αυτές παρέχεται με τα στοιχεία που διατηρείτε σήμερα. Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

 

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας https://mypassword.teiemt.gr/ να αλλάξετε ή να ανακτήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε, αφού πρώτα στην καρτέλα “καταχώρηση στοιχείων” της υπηρεσίας mypassword εισάγετε το προσωπικό κινητό σας τηλέφωνο και εξωτερική διεύθυνση email (μη ιδρυματική).

 

P Παρακαλούμε επισκεφτείτε το site https://mypassword.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, ώστε να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν τα επιθυμητά στοιχεία ανάκτησης της πρόσβασής σας σε ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

 

Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πρόσβασης (password) στην υπηρεσία email του ΤΕΙ ΑΜΘ, παραμένει ως έχει και η διαχείριση του γίνεται ανεξάρτητα από τον κωδικό πρόσβασης στις υπόλοιπες ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

 

 

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού – URegister (https://uregister.teiemt.gr)

 

Τα μέλη του Ιδρύματος με σχέση εργασίας η οποία μπορεί να αποτυπωθεί μέσω της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΜΘ (μέλη ΔΕΠ, Ομότιμοι, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, εργαστηριακό, διοικητικό και ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό) επιλέγουν κατά προτεραιότητα στην υπηρεσία URegister “είμαι προσωπικό ή μέλος ΔΕΠ”

 

Η επιλογή “είμαι συνεργάτης” χρησιμοποιείται όταν η αποκλειστική σχέση εργασίας με το Ίδρυμα προκύπτει από σύμβαση έργου στον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος (πχ. πανεπιστημιακοί υπότροφοι, συμβασιούχοι, απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους Επιστήμονες κλπ)

 

Οι φοιτητές του Ιδρύματος επιλέγουν τον κατάλληλο σύνδεσμο

 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε κατά την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στοnoc@teiemt.gr

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων