Νέα - Ανακοινώσεις

25/09/2017

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Καβάλα 22/09/2017
Αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ ΑΜΘ προσφέρει στους φοιτητές του και στα μέλη της
ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών
λογαριασμών (Identity Management), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
GUnet.
 Για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας
επισκεπτόμενοι το site https://uregister.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία (username, password) που σας δόθηκαν από τη γραμματεία του τμήματος και στη
συνέχεια να επιλέξετε νέο κωδικό πρόσβασης, διατηρώντας το υφιστάμενο username σας.
Με τα νέα αυτά στοιχεία θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες του
ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως Ηλεκτρονική Γραμματεία, δήλωση Συγγραμμάτων (Εύδοξος), Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα, eclass, wifi κ.α., από τις 2 Οκτωβρίου 2017 και μεταγενέστερα.
Μέχρι τότε η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες αυτές παρέχεται με τα στοιχεία που διατηρείτε
σήμερα. Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού
μέσω της υπηρεσίας URegister (https://uregister.teiemt.gr)
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας https://mypassword.teiemt.gr/ να
αλλάξετε ή να ανακτήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε, αφού πρώτα
στην καρτέλα “καταχώρηση στοιχείων” της υπηρεσίας mypassword εισάγετε το προσωπικό
κινητό σας τηλέφωνο και εξωτερική διεύθυνση email (μη ιδρυματική).
 Παρακαλούμε επισκεφτείτε το site https://mypassword.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, ώστε να
διασφαλίσετε ότι υπάρχουν τα επιθυμητά στοιχεία ανάκτησης της πρόσβασής σας σε
ιδρυματικές και ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πρόσβασης (password) στην υπηρεσία email του ΤΕΙ ΑΜΘ,
παραμένει ως έχει και η διαχείριση του γίνεται ανεξάρτητα από τον κωδικό πρόσβασης στις
υπόλοιπες ιδρυματικές και ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
Πρωτοετείς φοιτητές (ακαδ. έτος 2017-2018)
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα ενεργοποιήσουν τον ηλεκτρονικό λογαριασμό τους με τη χρήση
του κινητού τηλέφωνου ή του email που έχουν δηλώσει στη γραμματεία. Για το λόγο αυτό
πρέπει προηγουμένως να αποτανθούν στη γραμματεία του τμήματος προκειμένου να
λάβουν ατομικό δελτίο ενεργοποίησης λογαριασμού.
Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού λάβετε μήνυμα
λάθους παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος.

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων