Όργανα Διοίκησης


Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί:
  1. H Γενική Συνέλευση του Tμήματος, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Tμήματος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των Τ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Tμήματος, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Tμήματος και εκπροσώπους φοιτητών του τμήματος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 Προϊστάμενος του Τμήματος είναι o Καθηγητής Δρ. Χριστοδούλου Δημήτριος.
  2. Tο Συμβούλιο του Τμήματος, το οποίο αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με το Ν. 2916/2001. Αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των Τομέων, έναν εκπρόσωπο φοιτητών και έναν εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού.

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων