Πρόγραμμα Σπουδών


ΝΕΟ Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εισακτέοι 2016-1017 και μετά pdf

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 2014-2015 (για εισαχθέντες 2013 – 2014)

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Παλαιό Πρόγραμμα σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ Α'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΚ/ΥΚ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
0
2
4
5
Υ
2
0
2
4
5
Υ
3
0
2
5
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ=Υποχρεωτικό Μάθημα


ΕΞΑΜΗΝΟ B'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΚ/ΥΚ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
0
2
4
5
Υ
2
0
2
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
0
3
5
5
ΥΚ
2
0
2
4
5
ΕΚ
2
2
0
4
5
ΕΚ
2
2
0
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ=Υποχρεωτικό Μάθημα
EK=Επιλογής Κατεύθυνσης
ΥΚ=Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΚΑΤ:ΔΕ = Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΑΤ:ΜΑΡΚ = Κατεύθυνση Marketing
ΚΑΤ:ΔΠΣ = Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.


ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΚ/ΥΚ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
0
2
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ=Υποχρεωτικό Μάθημα
EK=Επιλογής Κατεύθυνσης
ΥΚ=Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΚΑΤ:ΔΕ = Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΑΤ:ΜΑΡΚ = Κατεύθυνση Marketing
ΚΑΤ:ΔΠΣ = Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.


ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΚ/ΥΚ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ
2
0
2
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
Υ
2
2
0
4
5
ΕΚ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ=Υποχρεωτικό Μάθημα
EK=Επιλογής Κατεύθυνσης
ΥΚ=Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΚΑΤ:ΔΕ = Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΑΤ:ΜΑΡΚ = Κατεύθυνση Marketing
ΚΑΤ:ΔΠΣ = Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.


ΕΞΑΜΗΝΟ Ε'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΚ/ΥΚ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/ΜΕ
2
2
2
6
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΥΚ
2
0
2
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΥΚ
2
0
2
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΕΚ
2
0
2
4
6
ΥΚ
2
0
2
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ=Υποχρεωτικό Μάθημα
EK=Επιλογής Κατεύθυνσης
ΥΚ=Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΚΑΤ:ΔΕ = Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΑΤ:ΜΑΡΚ = Κατεύθυνση Marketing
ΚΑΤ:ΔΠΣ = Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.


ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΚ/ΥΚ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΕΚ
2
0
2
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
0
2
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
0
2
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΕΚ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
0
2
4
5
ΥΚ
2
0
2
4
5
ΥΚ
2
2
0
4
5
ΕΚ
2
2
0
4
5
ΥΚ
2
0
2
4
5
ΕΚ
2
2
0
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ=Υποχρεωτικό Μάθημα
EK=Επιλογής Κατεύθυνσης
ΥΚ=Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΚΑΤ:ΔΕ = Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΑΤ:ΜΑΡΚ = Κατεύθυνση Marketing
ΚΑΤ:ΔΠΣ = Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.


ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ
2
0
4
6
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΕΚ
2
0
2
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΥΚ
2
0
3
5
6
ΕΚ
2
2
0
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΕΚ
2
0
2
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΕΚ
2
0
2
4
6
ΥΚ
2
2
0
4
6
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ=Υποχρεωτικό Μάθημα
EK=Επιλογής Κατεύθυνσης
ΥΚ=Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
ΚΑΤ:ΔΕ = Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΑΤ:ΜΑΡΚ = Κατεύθυνση Marketing
ΚΑΤ:ΔΠΣ = Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.


ΕΞΑΜΗΝΟ Η'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
-
-
-
-
-
20
2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
-
-
-
-
-
10
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου

Copyright © 2011 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων