Επικοινωνία

Η γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 - 14:00.

Ώρες εξυπηρέτησης σπουδαστών: 11:00 - 13:00

Προϊσταμένη Γραμματείας:
Ίκα Δέσποινα, τηλ. 2510-462310

Σπουδαστικά θέματα:
Κυριακίδου Χριστίνα, τηλ. 2510-462190

Η διεύθυνση αλληλογραφίας του Τμήματος είναι:
Τ.Ε.Ι. Καβάλας
Αγιος Λουκάς
Τ.Κ. 654 04 Καβάλα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
basec@teiemt.gr

Fax: 2510-462188


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων