Αντικείμενο Σπουδών


O πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων:
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο (operational level) όσο και στο στρατηγικό τους επίπεδο (strategic level).
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην ίδρυση και αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε όλες τις επιχειρήσεις.
  • Εκπονεί μελέτες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που οδηγούν στον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό και έλεγχό τους, ως επίσης και στην διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Εκπονεί μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων των επιχειρήσεων και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, είτε αφορούν υπαγωγή των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους επενδυτικούς νόμους, είτε αφορούν μόνο την επιχείρηση για την λήψη επενδυτικών στρατηγικών αποφάσεων.
  • Έχει την ικανότητα συλλογικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες, είτε του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Y στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

1. Οδηγός Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009

2. Οδηγός Σπουδών (πρώην Διοίκηση Επιχειρήσεων) Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

3. Οδηγός Σπουδών (πρώην Διαχείρισης Πληροφοριών) Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

4. Οδηγός Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 (για εισαχθέντες 2013 – 2014)


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων