Μεταπτυχιακές Σπουδές


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένη κατάρτιση στους αποφοίτους του, διοργανώνει τα Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master in Business Administration - MBA και Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα.

Επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Master in Business Administration".


Επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα".


Επίσης, από τις 10 Απριλίου 2013, το Τμήμα έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας (Agreement of Cooperation) με την Σχολή Τουρισμού του Πανεπιστημίου της Girona-Ισπανία (Facultat de Turisme, Universitat de Girona-Espania) σχετικά με την δυνατότητα:
(α) Επίβλεψης των υποψηφίων διδακτόρων του από μέλη ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου της Girona,
(β) Πραγματοποίησης της διδακτορικής διατριβής, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στην Ελλάδα, στο ΤΕΙ Καβάλας, και
(γ) Συγγραφής της διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα.
Το διδακτορικό δίπλωμα θα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Girona, το οποίο αναγνωρίζεται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Υπογεγραμμένη συμφωνίαCopyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων