Μαθήματα Erasmus

Η Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus, προσφέρει σειρά διαλέξεων στην αγγλική γλώσσα σε ποικίλλα γνωστικά αντικείμενα που απευθύνονται στους ξένους φοιτητές. Οι διαλέξεις και οι υπεύθυνοι διδάσκοντες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Course Tutor e-mail
1 Basic Statistics for Business and Economics Professor Efstathios Dimitriadis edimit@teiemt.gr
2 Business Strategy Assoc. Professor Georgios Theriou gtheriou@teiemt.gr
3 Corporate Governance and Internal Audit Professor Athanasios Mandilas,
Dr Kyriakou Maria
smand@teiemt.gr
m_kyriakou1@yahoo.gr
4 Corporate Law Professor Kalliopi Kalampouka pkalab@teiemt.gr
5 Data Base and Data Mining Assoc. Professor Stavros Valsamidis svalsam@teiemt.gr
6 e-Business and Web Design Assoc. Professor Stavros Valsamidis svalsam@teiemt.gr
7 Financial Accounting Assist. Professor Dimitrios Kourtidis dimitrios.kourtidis@gmail.com
8 Financial Management Assist. Professor Dimitrios Kourtidis dimitrios.kourtidis@gmail.com
9 Financial Modelling Professor Dimitrios Maditinos dmadi@teiemt.gr
10 Greek Culture & Civilization Assoc. Professor Fotini Perdiki fperdiki@teiemt.gr
11 Human Resources Management Assoc. Professor Georgios Theriou gtheriou@teiemt.gr
12 Information Technology (IT) and Security Assoc. Professor Vasilios Mardiris mardiris@teiemt.gr
13 Innovation Management Professor Dimitrios Maditinos,
Assoc. Professor Georgios Theriou,
Professor Savvas Papagiannidis
dmadi@teiemt.gr
gtheriou@teiemt.gr
14 Intercultural Communication (compulsory) Professor Dimitrios Maditinos dmadi@teiemt.gr
15 International Accounting Professor Athanasios Mandilas smand@teiemt.gr
16 International Teaching Week (compulsory) Professor Dimitrios Maditinos dmadi@teiemt.gr
17 Management Information Systems Assoc. Professor Stavros Valsamidis svalsam@teiemt.gr
18 Marketing Professor Eirini Kamenidou,
Dr Lampros Tsourgiannis
rkam@teiemt.gr
ltsourgiannis@gmail.com
19 Modern Greek Language (compulsory) Assoc. Professor Fotini Perdiki fperdiki@teiemt.gr
20 Research Methodology and Methods Professors Efstathios Dimitriadis,
Dimitrios Maditinos
edimit@teiemt.gr
dmadi@teiemt.gr
21 SCM Professor Dimitrios Maditinos dmadi@teiemt.gr
22 Total Quality Management Professor Efstathios Dimitriadis edimit@teiemt.gr


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων