Μαθήματα Erasmus

Η Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus, προσφέρει σειρά διαλέξεων στην αγγλική γλώσσα σε ποικίλλα γνωστικά αντικείμενα που απευθύνονται στους ξένους φοιτητές. Οι διαλέξεις και οι υπεύθυνοι διδάσκοντες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Α/Α
Τίτλος Μαθήματος
Διδάσκων
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων