Προγράμματα Παραδόσεων και Εξετάσεων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραδόσεων εκδίδεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ακολουθούν τα προγράμματα ανά εξάμηνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Β' Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ΣΤ' Εξάμηνο κατ ΔΕ
ΣΤ Εξάμηνο κατ ΔΠΣ
ΣΤ' Εξάμηνο κατ ΜΑΡΚ

Το πρόγραμμα εξετάσεων εκδίδεται στην αρχή κάθε εξεταστικής περιόδου. Ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017-2018.

Πρόγραμμα Εξεταστικής

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων