Προγράμματα Παραδόσεων και Εξετάσεων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραδόσεων εκδίδεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ακολουθούν τα προγράμματα ανά εξάμηνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Α' Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ΣΤ' Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο

Το πρόγραμμα εξετάσεων εκδίδεται στην αρχή κάθε εξεταστικής περιόδου. Ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 (ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ) .

Πρόγραμμα Εξεταστικής

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων