Προγράμματα Παραδόσεων και Εξετάσεων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραδόσεων εκδίδεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ακολουθούν τα προγράμματα ανά εξάμηνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19

Το πρόγραμμα εξετάσεων εκδίδεται στην αρχή κάθε εξεταστικής περιόδου. Ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017-2018.

Πρόγραμμα Εξεταστικής

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων