Πρόγραμμα Ανταλλαγής Σπουδαστών "Erasmus"

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας είναι εναρμονισμένο από το 1990 με το Πρόγραμμα Erasmus, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή Ελλήνων και ξένων σπουδαστών από ελληνικά και ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η ανταλλαγή αυτή διαρκεί για ένα εξάμηνο σπουδών και δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να περατώσουν σειρά μαθημάτων συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, γνωρίζοντας νέα ήθη και αποκομίζοντας ξεχωριστές εμπειρίες.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία από το 2007 έχουν συναφθεί Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες (B.A.) σχετικά με την υποστήριξη του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρ. Δημήτριο Μαδυτινό και τους υπευθύνους του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ κο. Κιούρτη Νικόλαο και κα. Γεωργιάδου Φωτεινή.

Austria
Austria
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Czech Rep.
Denmark
France
France
France
France
France
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Ireland
Ireland
Latvia
Latvia
Lithuania
Lithuania
Lithuania
Mikkeli
Mikkeli
Norway
Poland
Poland
Portugal
Portugal
Romania
Spain
Spain
Spain
Sweden
Sweden
Turkey


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων