Πρόγραμμα Σπουδών


ΕΞΑΜΗΝΟ Α'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/ΜΓΥ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΓΥ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΓΥ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΓΥ
2
0
2
4
5
Υ/ΜΓΥ
2
0
2
4
4
Υ/ΜΓΥ
3
0
2
5
6
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ/ΜΓΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής Υποδομής


ΕΞΑΜΗΝΟ B'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/ΜΓΥ
2
2
0
4
4
Υ/ΜΕΥ
2
0
2
4
4
Υ/ΜΓΥ
2
2
0
4
4
Υ/ΜΓΥ
3
1
0
4
6
Υ/ΜΓΥ
3
1
0
4
6
Υ/ΜΕΥ
2
0
3
5
6
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ/ΜΓΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής Υποδομής
Υ/ΜΕΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικής Υποδομής


ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/ΜΕΥ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΓΥ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΕΥ
2
2
0
4
5
Υ/MΓY
2
2
0
4
5
Υ/ΜΕΥ
2
0
2
4
5
Υ/ΜΕ
2
0
2
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ/ΜΓΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής Υποδομής
Υ/ΜΕΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Υ/ΜΕ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικότητας


ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/ΜΕ
3
3
0
6
8
Υ/ΜΕΥ
2
0
2
4
6
Υ/ΜΕΥ
3
0
2
5
6
Υ/ΜΕ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΕ
2
0
2
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ/ΜΕΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Υ/ΜΕ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικότητας


ΕΞΑΜΗΝΟ Ε'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/ΜΕ
2
2
2
6
6
Υ/ΜΕ
3
1
0
4
6
Υ/ΜΕΥ
3
3
0
6
7
Υ/ΜΕΥ
3
0
2
5
6
Υ/ΜΕΥ
2
2
0
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ/ΜΕΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Υ/ΜΕ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικότητας


ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/ΜΕΥ
2
3
0
5
5
Υ/ΜΕ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΕΥ
2
2
0
4
5
Υ/ΜΕ
2
0
2
4
5
ΕΥ/ME
2
2
0
4
5
Η'
ΕΥ/ME
2
2
0
4
5
ΕΥ/ME
2
2
0
4
5
Η'
ΕΥ/ME
2
2
0
4
5
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ/ΜΕΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Υ/ΜΕ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικότητας
ΕΥ/ΜΕ=Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικότητας


ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υ/MEΥ
2
0
4
6
6
Υ/ME
2
2
0
4
6
Υ/ME
2
0
4
6
6
ΕΥ/ME
2
0
3
5
6
Η'
ΕΥ/ME
2
0
3
5
6
ΕΥ/ME
2
2
0
4
6
Η'
ΕΥ/ME
2
2
0
4
6
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου
Υ/ΜΕΥ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Υ/ΜΕ=Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικότητας
ΕΥ/ΜΕ=Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδικότητας


ΕΞΑΜΗΝΟ Η'
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ/ΕΥ
ΩΘ
ΩΑ
ΩΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
-
-
-
-
-
20
2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
-
-
-
-
-
10
ΩΘ: Ώρες Θεωρίας, ΩΑ: Ώρες Ασκήσεων, ΩΕ: Ώρες Εργαστηρίου

Copyright © 2011 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων