Ευστάθιος Δημητριάδης

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462304
Fax: 0030-2510-462304
e-mail: edimit@teiemt.gr

Βαθμίδα

Καθηγητής Στατιστικής Επιχειρήσεων - Οικονομικών Μαθηματικών.


Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)


Curriculum vitae (pdf)

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων