Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ιωάννης Ι. Γεροντίδης

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462326
e-mail: igeront@teikav.edu.gr

Βαθμίδα

Καθηγητής


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων