Μιχαήλ Θ. Πιπιλιαγκόπουλος

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462211
Fax: 0030-2510-462211
e-mail: m_pipil@teikav.edu.gr

Βαθμίδα

Καθηγητής Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας από το 2005.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Διπλωματούχος του τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον κλάδο Οικονομικών Επιστημών.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:
 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Α' εξάμηνο σπουδών)
 2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Β' εξάμηνο σπουδών)
 3. Διοικητική Λογιστική Ι (Γ' εξάμηνο σπουδών)
 4. Διοικητική Λογιστική ΙΙ (Δ' εξάμηνο σπουδών)

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές

Δευτέρα 10:30-12:30, Πέμπτη 8:30-10:30 και 12:30-13:30.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρεία Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. από το 1980 έως το 1982
 • Υπεύθυνος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην εταιρεία Γ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε. από το 1983 έως το 1984
 • Τομεάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. από το 1991 έως το 2005

Διδακτική Εμπειρία

 • Έκτακτος εκπαιδευτικός στα Τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας από το 1984 έως το 2005
 • Έκτακτος εκπαιδευτικός στο Τμήμα Φοροτεχνικών του Ι.Ε.Κ. Καβάλας από το 1993 έως το 1996
 • Συνεργασία ως εκπαιδευτής σεμιναρίων με το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., την Ε.Ε.Δ.Ε., το Οικονομικό Επιμελητήριο κ.λπ. σε θέματα Χρηματοοικονομικών, Κοστολόγησης, Φοροτεχνικών και Λογιστικής από το 1985
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Δυναμική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Τεχνικές Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
 • Λειτουργική Οργάνωση Αποθήκης και σχεδιασμός Αγορών - Προμηθειών στο νέο περιβάλλον LOGISTICS
 • Κοστολόγηση
 • Προϋπολογισμός, Προϋπολογιστικός Έλεγχος, Μέθοδοι και Τεχνικές Reporting
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κύριες Δημοσιεύσεις
Mandilas, A., I. Floropoulos, M. Pipiliagkopoulos and G. Aggelakis (2008), ‘EVA Reconsider for the Greek Capital Market’, Journal of European Research Studies, Volume XII, Issue (2), pp. 111-130, ISSN 1108-2976, published by the University of Piraeus, Greece.

Λοιπές Δραστηριότητες
 • Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος (Α' τάξης)
 • Εκπαιδευτής σεμιναρίων σε θέματα Χρηματοοικονομικών, Κοστολόγησης, Λογιστικής, Φοροτεχνικών, ΜanagementCopyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων