Έγγραφα Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αίτηση Πρόσληψης Εκτάκτων
Αίτηση που υποβάλλεται στη Γραμματεία έπειτα από προκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού
Επιθυμητές Ώρες Διδασκαλίας
Προτάσεις για επιθυμητές ώρες διδασκαλίας
Δυνατότητες Εισηγήσεων - Επιτηρήσεων
Προτάσεις ημερομηνιών για εισηγήσεις και επιτηρήσεις
Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος
Εξεταστέα ύλη μαθήματος εξεταστικής
Ημερολόγιο Μαθημάτων
Το Υπηρεσιακό Σημείωμα που καταθέτει το διδακτικό προσωπικό κάθε μήνα με τις πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας
Βεβαίωση Παρακολούθησης Εργαστηρίου
Βεβαίωση παρακολούθησης εργαστηρίου για μετεγγραφή σπουδαστή
Επιλογή Εκπαιδευτικού Βοηθήματος
Υπηρεσιακό Σημείωμα για πρόταση διανομής συγγραμμάτων
Δήλωση Μη Πραγματοποίησης Μαθήματος
Η δήλωση μη πραγματοποίησης μαθήματος πρέπει να γίνει αν όχι την ίδια ημέρα, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα μετά
Δήλωση Αναπλήρωσης Μαθήματος
Η δήλωση αναπλήρωσης μαθήματος θα πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες δέκα εργάσιμες ημέρες

Επιστροφή

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων