Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στέφανος Γκούμας

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462318
Fax: 0030-2510-462318
e-mail: goumas@teikav.edu.gr

Βαθμίδα

Αναπληρωτής Καθηγητής


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων