Βασίλειος Α. Χατζής

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462325
Fax: 0030-2510-462325
e-mail: chatzis@teikav.edu.gr

Βαθμίδα

Καθηγητής Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ.
Διδακτορικό Δίπλωμα: Πληροφορικής, ΑΠΘ.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:
 1. Τεχνολογία Πληροφορικής
 2. Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
 3. Δομημένος Προγραμματισμός
 4. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 5. Δομές Δεδομένων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Eπεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας
 • Kινούμενη εικόνα (video)
 • Έμπειρα Συστήματα - Τεχνητή νοημοσύνη
 • Aναγνώριση προτύπων
 • Aνάκτηση πληροφορίας
 • Aσαφής λογική
 • Nανοηλεκτρονική

Κύριες Δημοσιεύσεις

 1. Panagiotopoulos, F.K., Mardiris, V.A., Chatzis, V., (2012): "Quantum-dot cellular automata design for median filtering and mathematical morphology operations on binary images" , Lecture Notes in Computer Science,7495 LNCS 554-564
 2. S. Krinidis and V. Chatzis (2010): "A Robust Fuzzy Local Information C-means Clustering Algorithm ”, IEEE Trans. on Image Processing, 19 (5): 1328-1337
 3. S. Krinidis and V. Chatzis(2009): "Fuzzy Energy-Based Active Contours”, IEEE Trans. on Image Processing", Image Processing, 18 (12): 2747-2755
 4. V. Chatzis and I. Pitas, (2000): "Interpolation of 3D Binary Objects using Morphological Skeletonization", IEEE Trans. on Medical Imaging, 19 (7): 699-710
 5. V. Chatzis and I. Pitas, (2000): "A Generalized Fuzzy Mathematical Morphology and its Application in Robust 2D and 3D Object Representation ”, IEEE Trans. on Image Processing, 9 (10): 1798-1810
 6. V. Chatzis, A. G. Bors and I. Pitas (1999): "Multimodal Decision Level Fusion for Person Authentication", ΙΕΕΕ Trans. on Systems, Man and Cyberneticss, 29 (6): 674 -680
Λοιπές Δραστηριότητες
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (από 1/10/2013)
 • Προϊστάμενος του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας (17/9/2003 – 31/8/2007 και από 1/9/2009 - 31/8/2011)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας στο έργο:«Ανάκτηση και Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Δεδομένα Πολυδιάστατου Ψηφιακού Σήματος (Εικόνες Εικονοσειρές)», της πράξης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.».
 • Συν-προεδρεύων (co-chair) του συνεδρίου: Second International Scientific Conference in “COMPUTER SCIENCE”, Chalkidiki, Greece, 30th September – 2nd October 2005.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού “The International Journal of Economic Sciences and Applied Research” (http://www.ijesar.org/)
 • Συν-προεδρεύων (chairperson) της συνεδρίας “Image Analysis and Enhancement” στο Συνέδριο: 17th International Conference on Digital Signal Processing, 2011.
 • Κριτής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα περιοδικά:

  ⇨  IEEE Transactions on Image Processing

  ⇨  IEEE Transactions on Fuzzy Systems

  ⇨  Pattern Recognition

  ⇨  Journal of Mathematical Imaging and Vision

  ⇨  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

  ⇨  International Journal of Pattern Recognition and Artificial IntelligenceCopyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων