Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαρδύρης Βασίλειος

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462183
fax: 0030-2510-462322
e-mail: mardiris@teikav.edu.gr

Βαθμίδα

Αναπληρωτής Καθηγητής


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων