Νέα - Ανακοινώσεις

01/11/2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 8Ο ΠΡΑΞΗΣ 11/10-5-2017 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ « ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018»

 

H  Συνέλευση του τμήματος  αφού έλαβε υπόψη:

 

Το Ν. 3404/2005

Την αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υ.Α. (ΦΕΚ 3185 τ.Β’ 16-12-2013)

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

α) Τo ποσοστό  κατατάξεων κατά το ακαδ. έτος 2017- 2018 είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα.

 

β)  Ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων στο τμήμα Δ/σης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2017-2018  θα γίνει μετά την συμμετοχή των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα  με την αντίστοιχη ύλη, ως εξής:

 

 

1. Γενικα Μαθηματικά

 

Α) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

    1. ΠΙΝΑΚΕΣ: Είδη - Ιδιότητες - Πράξεις

    2. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ:  Ιδιότητες

    3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Γραμμικά ( ν x μ).

 

Β) ΑΝΑΛΥΣΗ

    1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ μιας μεταβλητής

    2. ΟΡΙΟ συνάρτησης του Χ-> Χo

    3. ΣΥΝΕΧΕΙΑ συνάρτησης

    4. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ συνάρτησης

    5. ΜΕΛΕΤΗ Συνάρτησης

 

    2.Aρχές Πληροφορικής

 

Α) Windows

B) Excel

Γ) Word

Δ) Power Point

 

3. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Μάνατζμεντ από θεσμική και διαδικαστική άποψη

Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ

Οικονομικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

 

Τα παραπάνω μαθήματα δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στο τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

 

γ) Ορίζει τα μέλη της επιτροπής κατατακτηρίων εξετάσεων ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΜΑΔΥΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

      ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

      ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

      ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ

 

Β) Ορίζει βαθμολογητές και αναβαθμολογητές στα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

      ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

 

ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΤΗΤΕΣ

      ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

      ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΑΝΑΘΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων