Νέα - Ανακοινώσεις

16/04/2018

Το εργαστήριο του μαθήματος Αντικειμενοστραφής Σχεδιασμός

Το εργαστήριο του μαθήματος Αντικειμενοστραφής Σχεδιασμός και Προγραμματισμός δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 16/4/2018.

Ο διδάσκων 

Δρ. Βασίλειος Χατζής

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων