Νέα - Ανακοινώσεις

30/04/2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-15/11/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019.

ΘΕΜΑ 1Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

H  Συνέλευση του τμήματος  αφού έλαβε υπόψη:

1.Το Ν. 3404/2005 άρθρο 15.

2.Την αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υ.Α. (ΦΕΚ 3185 τ. Β’ 16-12-2013).

3.Το  Ν. 4485/2017 άρθρο 74 παρ. 3.

Αποφασίζει ομόφωνα 

α)  Το  ποσοστό  κατατάξεων κατά το  ακαδημαϊκό  έτος 2018- 2019  είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα.

β)  Ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων στο τμήμα Διοίκησης  Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  θα γίνει μετά την συμμετοχή των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα  με την αντίστοιχη ύλη, ως εξής:

1. Γενικα Μαθηματικά 

Α) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

    1. ΠΙΝΑΚΕΣ: Είδη - Ιδιότητες - Πράξεις

    2. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ:  Ιδιότητες

    3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Γραμμικά ( ν x μ).

 

Β) ΑΝΑΛΥΣΗ

    1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ μιας μεταβλητής

    2. ΟΡΙΟ συνάρτησης του Χ-> Χo

    3. ΣΥΝΕΧΕΙΑ συνάρτησης

    4. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ συνάρτησης

    5. ΜΕΛΕΤΗ Συνάρτησης

 

    2.Aρχές Πληροφορικής

Α) Windows

B) Excel

Γ) Word

Δ) Power Point

 

3. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Μάνατζμεντ από θεσμική και διαδικαστική άποψη

Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ

Οικονομικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

Τα παραπάνω μαθήματα δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στο τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

 

γ) Ορίζει τα μέλη της επιτροπής κατατακτηρίων εξετάσεων ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΜΑΔΥΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

      ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

      ΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

      ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

      ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Β) Ορίζει βαθμολογητές και αναβαθμολογητές στα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

      ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

 ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΤΗΤΕΣ

      ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

      ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΑΝΑΘΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων