Νέα - Ανακοινώσεις

30/04/2018

ΘΕΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 18-19

Συνημμένα έντυπα αιτήσεων για Βουλγαρία 2018

Επιστροφή


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων